ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม แบบ ก.45 type จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top