ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top