ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่สำหรับประชาชนทั่วไป ๒๐๐ คน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top