อบจ.ระยอง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ รพ.สต. ประจำเดือนมกราคม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดประชุม “เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ รพ.สต. ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ห้อง 2

ซึ่งในที่ประชุมได้แจ้งถึงเรื่องการออกนิเทศงาน รพ.สต. ก็เพื่อเป็นการติดตามข้อเสนอแนะจากการนิเทศ และติดตามผลลัพธ์การดำเนินงาน ข้อจำกัดหรือปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งสิ่งที่ต้องการให้ อบจ.ระยองสนับสนุน โดยแบ่งตามโซน ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตอำเภอแกลง จะเริ่มนิเทศในวันที่ 15 ก.พ. 66 รพ.สต.พังราด, รพ.สต.บ้านจำรุง, รพ.สต.บ้านถนนกะเพรา, บ้านหนองแพงพวย และรพ.สต.บ้านวัดบุนนาค, วันที่ 17 ก.พ. 66 รพ.สต.กร่ำ, รพ.สต.ชากพง, รพ.สต.กระแสบน และรพ.สต.คลองป่าไม้ วันที่ 20 ก.พ.66 รพ.สต.โพธิฐาน, รพ.สต.บ้านเขาดิน, รพ.สต.บ้านนา และรพ.สต.สองสลึง วันที่ 22 ก.พ. 66 รพ.สต.บ้านเตาปูนหาย, รพ.สต.บ้านสองพี่น้อง, รพ.สต.บ้านเขาหินแท่น และรพ.สต.บ้านเนินหย่อง และวันที่ 23 ก.พ. 66 รพ.สต.ปากน้ำกระแส, รพ.สต.กองดิน, รพ.สต.บ้านชำสมอ และรพ.สต.คลองปูน และวันที่ 24 ก.พ. 66 รพ.สต.วังหว้า และรพ.สต.คลองคา ส่วนรพ.สต.ที่อยู่ในเขตอำเภอปลวกแดง จะเริ่มลงนิเทศในวันที่ 7 ก.พ. 66 รพ.สต.บ้านห้วยปราบ, รพ.สต.บ้านมาบยางพร, รพ.สต.หนองไร่, รพ.สต.บ้านหนองค้างคาว และรพ.สต.บ้านดอกกราย รพ.สต.ที่อยู่ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา จะลงนิเทศในวันที่ 15 ก.พ. 66 รพ.สต.พนานิคม และรพ.สต.บ้านกระเฉท เขตอำเภอบ้านฉาง ลงนิเทศในวันที่ 15 ก.พ. 66 รพ.สต.บ้านพยูน เขตอำเภอบ้านค่าย จะลงนิเทศในวันที่ 15 ก.พ. 66 รพ.สต.หนองสะพาน และรพ.สต.ชากบก วันที่ 24 ก.พ. 66 ลงนิเทศในพื้นที่ของอำเภอวังจันทร์ รพ.สต.บ้านวังจันทร์ และรพ.สต.บ้านคลองเขต วันที่ 7 ก.พ.66 ลงพื้นที่นิเทศในเขตอำเภอเมืองระยอง ได้แก่ รพ.สต.กะเฉด, รพ.สต.แกลง, รพ.สต.เพ และรพ.สต.บ้านแลง ส่วนในวันที่ 8 ก.พ. 66 จะลงนิเทศ รพ.สต.บ้านเกาะเสม็ด

ภาพ/ข่าว : อิงครัตน์
http://new.rayong-pao.go.th/web/th/grouppage/4/detail-news/N0014567.html

Scroll to Top