ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

อบจ.ระยอง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ รพ.สต. ประจำเดือนมกราคม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดประชุม “เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ รพ.สต. ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ห้อง 2 ซึ่งในที่ประชุมได้แจ้งถึงเรื่องการออกนิเทศงาน รพ.สต. ก็เพื่อเป็นการติดตามข้อเสนอแนะจากการนิเทศ และติดตามผลลัพธ์การดำเนินงาน ข้อจำกัดหรือปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งสิ่งที่ต้องการให้ อบจ.ระยองสนับสนุน โดยแบ่งตามโซน ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตอำเภอแกลง จะเริ่มนิเทศในวันที่ 15 ก.พ. 66 รพ.สต.พังราด, รพ.สต.บ้านจำรุง, รพ.สต.บ้านถนนกะเพรา, บ้านหนองแพงพวย และรพ.สต.บ้านวัดบุนนาค, วันที่ 17 ก.พ. 66 รพ.สต.กร่ำ, รพ.สต.ชากพง, รพ.สต.กระแสบน และรพ.สต.คลองป่าไม้ วันที่ …

อบจ.ระยอง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ รพ.สต. ประจำเดือนมกราคม Read More »

Scroll to Top